fbpx

Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Czym jest ubezpieczenie NNW? Jak z niego korzystać? Kiedy Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a kiedy odmówi uznania roszczeń?

Ubezpieczenie NNW to nic innego jak dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (możemy ubezpieczyć się indywidualnie lub zostać objęci grupowym ubezpieczeniem na przykład w ramach stosunku pracy). Osoba poszkodowana, aby uzyskać świadczenie musi zatem udowodnić, że do nieszczęśliwego wypadku doszło.

!! Należy jednak zwrócić uwagę, że potoczne rozumienie nieszczęśliwego wypadku nie pokrywa z definicją nieszczęśliwego wypadku, którą serwują nam Ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
W rozumieniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nieszczęśliwy wypadek to tylko takie zdarzenie, które jest NAGŁE i zostało wywołane PRZYCZYNĄ ZEWNĘTRZNĄ.

Przykład: Pan Jan poślizgnął się na oblodzonym chodniku i złamał nogę. Przyczyną zewnętrzną jest oblodzenie chodnika i Panu Janowi jak najbardziej należy się odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW.

Przykład 2: Pani Maria potknęła się na schodach. Upadając, doznała urazu nosa. Potknięcie nie będzie uznane za przyczynę zewnętrzną, więc Ubezpieczyciel w tej sprawie odmówi przyznania świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW.

Przykład 3: Pan Piotr doznał urazu kolana. Po wykonaniu niezbędnych badań lekarskich, okazało się, że uraz wynika ze zmian przeciążeniowych, których Pan Piotr nabawił się podczas ostatnich kilku lat pracując fizycznie. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczeń z tytułu urazu kolana, ze względu na to, że nie została spełniona przesłanka zdarzenia NAGŁEGO.

Zgłaszając szkodę, musimy zatem udowodnić, że do wypadku doszło w sposób nagły i został on spowodowany przyczyną zewnętrzną.

Jeżeli zastanawiasz się czy Twój wypadek kwalifikuje się do jego zgłoszenia w ubezpieczeniu NNW lub uważasz, że otrzymałeś za niskie świadczenia, skontaktuj się ze mną opisując zwięźle stan sprawy.

 

Udostępnij artykuł