Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za BŁĄD MEDYCZNY

1. Pan Mariusz podczas pobytu w szpitalu został zarażony bakterią, na skutek czego przez kilka dni utrzymywała się u niego gorączka i musiał zażywać antybiotyk.

2. Pani Monika złamała palca z przemieszczeniem. Jej złamanie zostało źle nastawione przez placówkę medyczną, w związku z czym będzie musiała zapisać się na kolejną operację.

3. Pani Zofia potknęła się na schodach i złamała nogę. Noga została włożona w opatrunek gipsowy. U Pani Zofii wkrótce zdiagnozowano zakrzepicę nogi, która była złamana ze względu na to, że placówka medyczna nie zaleciła wdrożenia terapii przeciwzakrzepowej, zwłaszcza w postaci zastrzyków przeciwzakrzepowych.

Czy Pan Mariusz, Pani Monika i Pani Zofia mogą domagać się roszczeń odszkodowawczych?

Tak!

Roszczenia odszkodowawcze przysługują za każde działanie lub zaniechanie lekarza / placówki medycznej, które jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i spowodowało szkodę pacjenta.

W szczególności roszczenia przysługują w przypadku:
– zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym (np. bakterią);
– postawienia diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
– niewłaściwego leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego.

Jeżeli zastanawiasz się czy Twój przypadek kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, napisz do mnie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej lub zostaw wiadomość mailową.

 

Udostępnij artykuł