fbpx

Ile czasu ma Ubezpieczyciel na wydanie decyzji?

Ubezpieczyciel ma 30 dni (licząc od dnia zgłoszenia szkody) na wydanie decyzji merytorycznej.
Jeśli decyzja nie zostanie wydana w terminie, należą Ci się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
W wyjątkowych przypadkach Ubezpieczyciel może wydłużyć czas do wydania decyzji np. w przypadku gdy brakuje notatki policyjnej z miejsca zdarzenia (przy założeniu, że jest ona w ogóle potrzebna!). Wówczas Ubezpieczyciel jest zobowiązany wydać decyzję w terminie 14 dni od dostarczenia tego dokumentu.
Od 15 dnia możesz naliczyć mu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
Jeśli w Twojej sprawie Ubezpieczyciel pozostaje bierny i prawdopodobnie nie wyrobi się z wydaniem decyzji w terminie, albo  Ubezpieczyciel w Twojej sprawie przekroczył już ustawowy 30-dniowy termin, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego
Udostępnij artykuł