O mnie

Radca prawny Martyna Pomykała


Radca prawny Martyna Pomykała to absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem – obroniła pracę magisterską na ocenę bardzo dobrą oraz otrzymała list gratulacyjny od rektora uczelni za bardzo dobre wyniki w nauce.Była kilkukrotną stypendystką.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała przy boku cenionych oraz doświadczonych radców prawnych i adwokatów z województwa łódzkiego. Dzięki temu nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną – jeszcze jako aplikant radcowski wzięła udział w ponad 300 postępowaniach sądowych i została wpisana na listę najlepszych aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Specjalistka z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odszkodowawczego. W swojej karierze zawodowej reprezentowała już kilka Zakładów Ubezpieczeń, lecz tak naprawdę najlepiej realizuje się i spełnia zawodowo po stronie osób poszkodowanych. Każdą sprawę traktuje indywidualnie oraz profesjonalnie.

Swoją Kancelarię prowadzi głównie na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego, ale ze względu na jakość świadczonych usług, obsługuje klientów fizycznych oraz przedsiębiorstwa z całej Polski. Na terenie całej Polski prowadzi również spory sądowe.