fbpx

Czy po ślubie wszystko jest wspólne?

“Odziedziczyłem mieszkanie po zmarłej matce. Czy mojej żonie należy się 50% wartości tego mieszkania gdyby doszło do rozwodu?”

Jeżeli mama nie pozostawiła testamentu i nie zapisała mieszkania obojgu małżonkom, mieszkanie weszło do Pana majątku osobistego i nie podlega podziałowi w

Czytaj więcej...

Jednorazowe odszkodowanie od ZUS za wypadek w pracy

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w pracy, może starać się o jednorazowe odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać odszkodowanie, musimy dysponować protokołem wypadku przy pracy oraz drukiem OL-9 o zakończonym leczeniu. Powyższe dokumenty składamy samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy do

Czytaj więcej...

Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Czym jest ubezpieczenie NNW? Jak z niego korzystać? Kiedy Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a kiedy odmówi uznania roszczeń?

Ubezpieczenie NNW to nic innego jak dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (możemy ubezpieczyć się indywidualnie lub zostać objęci grupowym ubezpieczeniem na przykład

Czytaj więcej...