Specjalizacje Kancelarii

Dochodzenie odszkodowań

Radca Prawny Martyna Pomykała prowadzi każdą sprawę do samego końca – od postępowania likwidacyjnego do zakończenia postępowania sądowego i wyegzekwowania należnego osobie poszkodowanej świadczenia. Kancelaria przystępuje również do sporów, które są już na zaawansowanym etapie.

  • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę na osobie;
  • Ustalenie i podwyższenie renty powypadkowej;
  • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym;
  • Rekompensata za błędy medyczne;
  • Dochodzenie roszczeń za wypadek w pracy;
  • Zwrot kosztów naprawy pojazdu;
  • Zwrot kosztów pojazdu zastępczego;
  • Rekompensata za inne szkody w mieniu.

Upadłość konsumencka

 • Analiza sprawy w zakresie spełnienia przesłanek do upadłości konsumenckiej;
 • Reprezentacja na każdym etapie postępowania o upadłość konsumencką;
 • Pomoc w umorzeniu pozostałych zobowiązań i uzyskanie tak zwanej "czystej karty" dla upadłego;

Prawo rodzinne

  • Sprawy o rozwód i separację;
  • Sprawy o podział majątku wspólnego;
  • Sprawy o alimenty;
  • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
  • Sprawy o pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo spadkowe

  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
  • Sprawy o zachowek;
  • Sprawy o dział spadku;
  • Inne sprawy z zakresu prawa spadkowego.

Wycena Twojej sprawy jest bezpłatna. Zamów wycenę.