Specjalizacje Kancelarii

Dochodzenie odszkodowań

Radca Prawny Martyna Pomykała prowadzi każdą sprawę do samego końca – od postępowania likwidacyjnego do zakończenia postępowania sądowego i wyegzekwowania należnego osobie poszkodowanej świadczenia. Kancelaria przystępuje również do sporów, które są już na zaawansowanym etapie.

 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkodę na osobie; 
 • Ustalenie i podwyższenie renty powypadkowej; 
 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym;
 • Rekompensata za błędy medyczne; 
 • Dochodzenie roszczeń za wypadek w pracy; 
 • Zwrot kosztów naprawy pojazdu; 
 • Zwrot kosztów pojazdu zastępczego; 
 • Rekompensata za inne szkody w mieniu.

Windykacja wierzytelności

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w celu wyegzekwowania posiadanej wierzytelności. Reprezentacja na każdym etapie postępowania - od postępowania polubownego do postępowania egzekucyjnego.

Prawo rodzinne

 • Sprawy o rozwód i separację;
 • Sprawy o podział majątku wspólnego;
 • Sprawy o alimenty;
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • Sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
 • Sprawy o pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo spadkowe

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • Sprawy o zachowek;
 • Sprawy o dział spadku;
 • Inne sprawy z zakresu prawa spadkowego.

Wycena Twojej sprawy jest bezpłatna. Zamów wycenę.