fbpx

Jednorazowe odszkodowanie od ZUS za wypadek w pracy

Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w pracy, może starać się o jednorazowe odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać odszkodowanie, musimy dysponować protokołem wypadku przy pracy oraz drukiem OL-9 o zakończonym leczeniu. Powyższe dokumenty składamy samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy do ZUS z wnioskiem o wypłatę o jednorazowe odszkodowanie.

ZUS na skutek naszego wniosku organizuje komisję lekarską, która określa procentowy uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, a następnie wypłaca świadczenie stanowiące równowartość ustalonego uszczerbku. Wysokość świadczenia za 1% uszczerbku jest uzależniona od obowiązującego w danej chwili obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w okresie o kwietnia 2019 roku do końca marca 2020 roku obowiązuje stawka 917,00 złotych za 1% uszczerbku).

Co w sytuacji, gdy ZUS ustalił, że nie doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku lub ten uszczerbek jest znacznie zaniżony i w ogóle nie wypłacił nam odszkodowania lub wypłacił w bardzo niskiej wysokości? Czy warto składać odwołanie od decyzji ZUS, a jeśli tak w jaki sposób?

Jeżeli kwestionujemy wysokość ustalonego uszczerbku na zdrowiu to w pierwszej kolejności powinniśmy wnieść sprzeciw od sporządzonego orzeczenia lekarskiego. Sprzeciw składa się w terminie 14 dni. Na skutek sprzeciwu ZUS sporządza kolejne orzeczenie lekarskie i wydaje decyzję. Jeżeli nadal nie jesteśmy usatysfakcjonowani wydaną decyzją, możemy wnieść od niej odwołanie.Odwołanie składa się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji ZUS i nie wiąże się z żadnymi opłatami dla ubezpieczonego.

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń nie przychyli się do wniesionego odwołania, przekaże je do właściwego sądu pracy. Postępowanie przed sądem pracy nie powinno być długie i skomplikowane. Nie wiąże się również dla ubezpieczonego z żadnymi większymi wydatkami, nawet w przypadku przegranej sprawy.

W tym stanie rzeczy, jak najbardziej warto zastanowić się nad wniesieniem odwołania od decyzji ZUS!

Jeżeli nie wiesz jakie wymogi formalne powinno spełnić Twoje odwołanie od decyzji ZUS, napisz do mnie wiadomość mailową lub skontaktuj się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na mojej stronie internetowej

Udostępnij artykuł