fbpx

Zwrot kosztów wycieczki z powodu epidemii koronawirusa

Czy mogę odwołać wyjazd lub wycieczkę z powodu koronawirusa? Czy otrzymam zwrot poniesionych kosztów wycieczki z powodu koronawirusa? Jak zrezygnować z wycieczki z powodu epidemii, aby nie narazić się na koszty? Aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Kwestia odwołania wycieczki została uregulowana w ustawie z dnia 24-11-2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z art. 47 powyższej ustawy, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie, przed jej rozpoczęciem. Podróżny musi wówczas pokryć koszty rezygnacji, których wysokość została określona w umowie.

Należy jednak zwrócić uwagę na art. 47 ust 4 powyższej ustawy, który stanowi, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat – w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. 

Epidemię COVID-19 z pewnością należy rozumieć jako nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które stwarzają podstawy do rezygnacji klienta z wycieczki bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Należy pamiętać, że takimi okolicznościami może być ponadto nie tylko epidemia, ale również zagrożenie epidemią w danym rejonie i odwołanie większości zaplanowanych tam imprez i rozrywek.

Podróżny w przypadku rezygnacji z wycieczki nie może ubiegać się jednak o dodatkowe zadośćuczynienie czy odszkodowanie.

Nie wiesz czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do odwołania wyjazdu w biurze podróży bez ponoszenia kosztów? Biuro podróży lub przewoźnik nie chce zwrócić Ci kosztów? Skontaktuj się ze mną za pośrednictwem formularza umieszczonego na mojej stronie internetowej lub napisz do mnie bezpośrednio używając mojego adresu e-mail.

 

Udostępnij artykuł