fbpx

Czy dostanę odszkodowanie jeżeli sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia oc na swoim pojeździe?

Co w sytuacji gdy sprawca wypadku nie ma ubezpieczenia oc na swoim pojazdu? Czy osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie?

Tak!

W tej sytuacji odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie zgłaszamy jednak roszczeń bezpośrednio do niego. Szkodę zgłaszamy do dowolnego Zakładu Ubezpieczeń, który po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego (np. zleceniu oględzin uszkodzonego pojazdu czy skierowania osoby poszkodowanej na komisję lekarską) przekaże akta do Funduszu celem wydania decyzji merytorycznej.

UWAGA!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania za naprawę pojazdu w zakresie w jakim nasza szkoda może być pokryta z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Jeżeli odszkodowanie z ubezpieczenia OC byłoby większe aniżeli odszkodowanie z AC, Fundusz dopłaci nam różnicę. Musimy bowiem pamiętać, że odszkodowanie ma przywracać stan sprzed daty szkody, a nie doprowadzać do wzbogacenia osoby poszkodowanej.

Ile czasu ma Fundusz na wydanie decyzji?

Fundusz ma 30 dni na wydanie decyzji, przy czym powyższy termin nie liczy się od dnia zgłoszenia szkody jak w standardowym przypadku, ale od dnia przekazania akt do Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń, do którego zgłosiliśmy szkodę.

Do jakiego podmiotu należy wnieść odwołanie?

Odwołanie wnosimy bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz jest również strona postępowania sądowego, jeżeli postępowanie likwidacyjne nie zaspokoi naszych roszczeń w całości.

Jeżeli sam zgłosiłeś szkodę i nie wiesz czy decyzja Zakładu Ubezpieczeń jest prawidłowa, albo potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej w zakresie Twojego problemu odszkodowawczego, zostaw wiadomość za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej z powołaniem na ten wpis. Postaram się odpowiedzieć w ciągu 24h i razem zastanowimy się jakie jest najlepsze rozwiązanie w Twojej sytuacji.

 

 

 

Udostępnij artykuł