fbpx

Czym różni się ekwiwalent od ryczałtu?

Od 07-04-2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Od 07-04-2023 roku pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za korzystanie przez niego w trybie home office z prywatnych narzędzi pracy. Wynagrodzenie może przybrać postać ekwiwalentu albo wynagrodzenia ryczałtowego. Czym różni się ekwiwalent od ryczałtu?

Ekwiwalent dotyczy faktycznie poniesionych kosztów i powinien dokładnie odzwierciedlać wartość zużycia sprzętu i wykorzystanych materiałów, a także równowartość niemożności korzystania ze swojego sprzętu w skali miesiąca. Jego wysokość w każdym miesiącu może zatem być inna – jest uzależniona od zakresu używania prywatnego sprzętu przez pracownika.

Wynagrodzenie ryczałtowe to stała miesięczna kwota. Jej wysokość nie jest uzależniona od faktycznie poniesionych wydatków przez pracownika w związku z używaniem prywatnego sprzętu oraz zakresu korzystania z prywatnego sprzętu.

Dla pracodawcy zazwyczaj korzystniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie wynagrodzenia ryczałtowego.

Wejdź w zakładkę “sklep” i pobierz darmowy pakiet dokumentów przygotowany dla pracowników lub skorzystaj z płatnych / rozszerzonych rozwiązań. Bądź gotowy na nowelizację!

Udostępnij artykuł