fbpx

Czy po ślubie wszystko jest wspólne?

“Odziedziczyłem mieszkanie po zmarłej matce. Czy mojej żonie należy się 50% wartości tego mieszkania gdyby doszło do rozwodu?”

Jeżeli mama nie pozostawiła testamentu i nie zapisała mieszkania obojgu małżonkom, mieszkanie weszło do Pana majątku osobistego i nie podlega podziałowi w przypadku rozwodu. Zgodnie bowiem z art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli żona poczyniła nakłady na nieruchomość, mogą one podlegać zwrotowi.

Udostępnij artykuł